Biodiesel


 

Novoleum kan biodiesel och RME i synnerhet. Vi vet vilka krav som ska ställas på leverantörer då vi bland annat har publicerat ett par artiklar i välrenommerade tidskrifter om vad som krävs av en RME med hög kvalitet.

Vi kan stolt säga att vi har en av de bästa RME på marknaden med en hög miljöprofil. Novoleum erbjuder två produkter för den svenska marknaden, RME XF och RME-EO, vilka båda uppfyller normen för biodiesel, EN 14214.

 

 


 

RME Drivmedel

Vår drivmedels RME   är en speciellt anpassad produkt för yrkesfordon med höga krav på tillförlitlighet och prestanda. Vår RME har högt cetantal och goda filteregenskaper vilket ger underlättar kallstart och minskar underhåll. På grund av de mycket goda initiala produktegenskaperna ger detta bränsle bästa möjliga förutsättningar för vinterkörning och lagring.

 

Godkänd enligt EN 14214 och uppfyller de striktaste branschkraven.