Hydrauloljor


  • Biosafe Hydrauloljor och RME är bra val för en ekonomisk och miljövänlig drift.
För det mobila användningsområdet inom skog- och anläggningssegmentet är Biosafe ett mycket bra miljövänligt alternativ till traditionella mineral baserade hydrauloljor. Produkterna är baserade på biologiskt nedbrytbara- och förnybara basoljor. De är formulerade med unik additivteknologi för högsta tekniska prestanda.

Hydrauloljor

BioSafe HO 15, 32, 46, 68 SE
BioSafe HO 32 NE
BioSafe HO 15, 32, 46, 68 XE

 

För Biosafe hydrauloljor kan driftstid upp till 30 000 h* fås.

Maximal driftstid fås under förutsättning att:

  • Normalt underhåll enligt maskintillverkarens rekommendationer utförs
  • Systemtryck inte överstiger 210 bar
  • Omsättningstid av oljan i tanken, 1 min
  • Vatteninnehållet kan hålla på en nivå < 0,1%
  • Arbetstemperatur kan hållas till ca 60-70 °C

*Bisafe XE, tredje generationens hydrauloljor

 

Svar på en del frågor finns under vanliga frågor.