Smörjoljor


  • Vid öppen användning av smörj- eller kylmedel är nedbrytbara miljöprodukter att föredra.
Inom bland annat sågverksindustrin finns ett stort behov av smörjmedel för olika applikationer. Novoleum har genom Biosafe-familjen produkter för smörjning, rengöring och kylning. Produkterna är miljöanpassade utmärkta alternativ till de traditionella mineraloljebaserade produkterna.

Smörj/kyl- och rengöringsoljor

 

Kedjeolja – transportörer