Leveranser


RME levereras  vanligtvis direkt i bulk med tankbil. Volym 5-45m3


ibc

 

RME, Biosafe Hydrauloljor och AdBlue levereras IBC om 1000 liter/st


 

Fat

 

Hydrauloljor levereras även i fat om  4×200 liter alternativ i plastdunk om 12 x 20 liter