RME -Vanliga frågor


Labbglas medium


Vad är RME?

RME betyder Raps Metyl Ester och är en del av biodieselfamiljen FAME (Fatty Acid Methyl Ester) som inkluderar alla typer av fetter och oljor som råvara. Men när man pratar om Biodiesel i Sverige så avser man vanligtvis RME. Råvarorna till RME är rapsolja och metanol som reagerar med en alkalisk katalysator.

 

 

 

Varför använder vi bara RME i Sverige?

Anledningen till att RME dominerar i Sverige och norra Europa beror på att fettsyrorna från rapsoljan ger ett bränsle som är överlägset alla andra biodieselprodukter men framför allt att rapsolja ger de bästa vinteregenskaperna.


Är all RME av samma kvalitet?

Tyvärr finns det skillnader som kan påverka! Det som mest utmärker ett högkvalitativt bränsle är parametrar som:

 • hög renhetsgrad
 • låg halt av fria kristallbildare (sockerderivat och monoglycerider)
 • låg vattenhalt
 • högt cetantal (som ger en jämn gång och minskar motorslitage)

 

 

Kan man köra på vintern?

Det går bra men RME men ska vara medveten om att RME är mer köldkänslig än vanligt diesel. Novoleums RME klarar ner till -20°C men går temperaturen ner ytterligare så är det klokt att byta till vanlig diesel som vanligtvis klarar ner till -35°C.

Lågt vatteninnehåll och låg nivå andra kristallbildare (se ovan) minskar risken för igensättning vintertid. Ett högt cetantal ger lättare start

 

 

Vilka dieseldrivna fordon är godkända?

Scanias lastbilsflotta fungerar utmärkt och som de själva säger:-Scania stöder och uppmuntrar till att alla dieselmotorer från Scania körs på 100 procent biodiesel.”

Några övriga lastbilstillverkare som också godkänner RME i sina program är:

 • Volvo
 • MAN
 • Renault

 

Övriga tillverkare som har RME godkända maskiner

 • John Deere
 • New Holland
 • Case IH
 • Deutz AG

 

Den generella regeln är att de flesta maskiner går att köra på RME. För äldre fordon har de större tillverkarna färdiga ombyggnadskit. För att vara på säkra sidan ta alltid kontakt med leverantören. Vi hjälper dig gärna.

Har bilen bara gått på diesel innan är det med fördel man byter bränslefiltret efter några hundra mil då RME löser upp gamla dieselavlagringar som satt sig i slangar och tank.

 

 

Hur lagrar man RME?

Ja det är både lättare och lite svårare än att lagra diesel. RME Är inte giftigt, inte brandfarligt och biologiskt nedbrytbart. Det gör att det finns inga direkta restriktioner på förvaring av RME. Däremot är RME en biologisk produkt som sakta över tiden drar till sig vatten och bryts ned vilket ger utfällningar. Dessa utfällningar kan sedan ge filterigensättning i fordonet och prestanda problem.

Idealt sätt ska RME lagras mörkt, med cirkulation, med jämn temperatur och gärna med en avfuktare. För att förhindra ackumulering av slagg produkter i tanken bör tanken tömmas en gång per år.

Ska man lägga RME i en äldre tank där det varit vanlig diesel i ska denna rengöras för RME löser upp alla gamla oljeavlagringar vilket kan orsaka filterigensättning i fordonet. I äldre tankar finns också en risk att det finns fritt vatten så tömning är att rekommendera.

 

 

Kan jag byta tillbaka till vanlig diesel?

Javisst! Det är inga problem då RME är fullt blandbar och kan köras i blandningsförhållande 0-100%  med vanlig diesel. Så även om tanken inte är helt tom går det utmärkt att tanka antingen diesel eller RME.

 

Löser inte RME upp gummi?

Jo, som nämnts är RME är ett utmärkt lösningsmedel för många oljebaserade produkter. Därför rekommenderar vi att packningar och slangar bör vara av Viton- eller nitrilgummi

 

Hur gör man med spill?

Är det stora mängder så är ett absorberande medel som Absol att föredra. Vid mindre spill eller läckage så spolas det bort med vatten då det inte är giftigt eller brandfarligt och biologiskt nedbrytbart.