Länkar


 

Branchföretag och intresseorganisationer

20

 

 

2030-sekretariatet ska säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030

 

fores_logo_200_116

 

        Fores är en grön tankesmedja som verkar för ett mer hållbart samhälle.

 

TRB

 

TRB är ett aktivt branschföretag som delägs av 12 transportföretag. TRB har bland annat sammanställt rekommendationer för användning av RME. 

 

 

miljofordon

 

Hos Miljöfordon hittas som namnet säger information om miljöfordon, från personbilar till tunga lastbilar.

 

 

Fordonstillverkare

scania logo

 

 

 

”Scania stöder och uppmuntrar till att alla dieselmotorer från Scania körs på 100 procent biodiesel.”

 Scania stöder och uppmuntrar till att alla dieselmotorer från Scania körs på 100 procent biodiesel. 

 

Myndigheter

Energimyndigheten

 

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för hållbara bränslen.