HVO-diesel


Framställd av restprodukter och avfall

HVO-diesel är ett helt förnybart biodrivmedel som framställs från avfall och olika restprodukter. Alla lastbilar som går att tanka med diesel kan köras på HVO-diesel och det kan det minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med om du tankar med vanlig diesel.

Diesel Bio HVO är en syntetisk diesel som framställs av förnyelsebara råvaror, primärt restprodukter och avfall från skogs- och livsmedelsindustrin. Minskningen av växthusgasutsläpp blir upp till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel.