Biosafe – Vanliga frågor


Biosafe Hydrauloljor, är de blandbara med andra oljor?

Erfarenhetsmässigt visar det sig att de flesta oljor på marknaden är blandbara med varandra men vår grundinställning är att olika oljor principiellt ej är blandbara med varandra. Vilket också är den princip som uttalas i Svensk Standard (15 54 34).

De huvudsakliga risker/problem som felaktig blandning kan medföra är:

 • Filterigensättning
 • Skumningsbenägenhet
 • Vatten- och luftavskiljningsförmåga

Andra följdproblem som dålig blandbarhet kan ge är förändrade egenskaper i kyla, förändrad viskositet och ökad påverkan på packningar eller slangar.

 

Hur säkerställer ni att min olja är blandbar?

Vid osäkerhet kan därför Novoleum se till att utföra blandbarhetstester på de aktuella oljorna.

 • 1-2 liter av den olja som skall bytas ifrån skickas till Novoleum.
 • Denna olja blandas, i ett flertal proportioner, med den olja som det skall bytas till.
 • Därefter analyseras ett antal viktiga parametrar för bedömning.

 

Hur ska vi säkerställa övergången från annan olja till Biosafe hydrauloljor?

Vi rekommenderar följande tillvägagångssätt:

 1. Rengör maskinen noggrant utvändigt och varmkör därefter. Vid rengöring med högtrycksspruta ska ej vattenstrålen riktas mot luftfilter, packningar och packboxar. Detta för att minska risken för vatteninblandning i oljan.
 2. Ställ alla hydraulfunktioner i sådant läge att maximal oljemängd går till hydraultanken.
 3. Töm ur den gamla oljan ur hydraultanken och om möjligt ur andra delar av hydraulsystemet, t ex hydrauloljekylaren.
 4. Rengör hydraultanken omsorgsfullt med luddfria torkdukar.
 5. Lossa returledningen och led oljan ned i ett uppsamlingskärl för spillolja.
 6. Fyll tanken till övre nivågräns med Biosafe Hydraulolja.
 7. Kör alla hydraulfunktioner till färsk Biosafe Hydraulolja kommer ur returledningen. (OBS! Håll kontroll på nivån i hydraultanken och efterfyll upp till normal nivå.)
 8. Återmontera returledningen eller fortgå enligt punkt 10.
 9. Kör maskinen ca 24 timmar.
 10. Upprepa därefter punkt 2-8.
 11. Byt samtliga filter. (Vi rekommenderar glasfiberfilter 10 μm absolut.)
 12. Håll kontroll på filterindikatorer och magnetstav de närmaste 200 timmarna och byt filter vid behov.

 

Påverkan på gummimaterial etc?

Biosafe hydrauloljor är ofta utmärkta lösningsmedel för oljebaserade produkter såsom gummi. Därför rekommenderar vi att packningar slangar ska vara av bör vara av Viton- eller nitrilgummi. Kontakta gärna oss för mer utförlig information.

 

 

Hur gör man med spill?

Är det stora mängder så ett absorberande medel som Absol att föredra. Vid mindre spill läckage så spolas bort det med vatten då det inte är giftigt eller brandfarligt och är biologiskt nedbrytbart.