Vår mission


Allmänt:

Novoleum har sin grund i kemisk processindustrin kombinerat med lång erfarenhet av projektledning, förnyelsebara bränslen och industriell energihantering. Novoleums fokus är att marknadsföra och distribuera förnyelsebara, hållbara produkter samt konsulttjänster till energikrävande industri.

 

Värderingar:

De värderingar som styr Novoleums verksamhet är:

  • Miljömedvetenhet
  • Affärsmässighet
  • Enkelhet

 

Mission:

Novoleum har som mission att utifrån sina värderingar erbjuda en helhetslösning för hållbar och effektiv energianvändning och vara det självklara valet vid valet av förnyelsebara lösningar och miljöprodukter.