Utförda uppdrag


 

Miljöprojekt

  • Projektering och projektledning rökgasrening till kunders sopförbränning
  • Projektledning av miljövårdsprojekt, Skapade den första CO2 neutrala anläggningen i Europa.
  • Hållbarhetssystem, Uppbyggnad och etablering av system
  • Energieffektivisering av fabrik med installation av värmeåtervinningssystem
  • Energikartläggning Sverige.
  • Strategisk marknadsanalys för biodrivmedel i Sverige

 

Övriga projekt

  • Energieffektivisering av fabrik. Installation av värmeåtervinningssystem.
  • Effektivisering av Biodieselfabrik med 50% ökning av kapacitet.
  • Markprojektering och etablering av fabrik i Polen